โครงการ ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ กระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2563

14 ธันวาคม 2563 นายแ

Read more

การประชุมเตรียมความพร้อมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและการจัดนิทรรศการนำเสนอผลงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2564

7 ธันวาคม 2563 

Read more

การจัดกิจกรรม วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม 2563

ไฟล์แนบ

Read more

การประชุมการดำเนินงานขับเคลื่อนการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน ของ สพป.อุทัยธานี เขต 2

4 ธันวาคม 2563 นายวั

Read more