วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2567 เวลา 07.15 น. ดร.เกตุชญา วงษ์เพิก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน เข้าร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อร่วมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ณ อาคารเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี

ภาพ