กลุ่มพัฒนาครูฯ

วิทยา เอี้ยงหมี
รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2
เกสิณี เจียมเจือจันทร์
ผอ.กลุ่มพัฒนาครูฯ
กานต์ชนิตา กมลมาลย์
ลูกจ้างธุรการ