การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

การประชุมเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและการดำเนินงานตามนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

กิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 กำหนดให้จัดกิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ทุกวันจันทร์แรกของเดือน

ประกาศวัฒนธรรมในการทำงานฯ ของสพป.อุทัยธานี เขต 2