ประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย No Gift Policy จากการปฎิบัติหน้าที่

 

นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)