เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารและนโยบายไม่รับของขวัญ

ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร สพป.อุทัยธานี เขต 2

 

ประกาศงดรับและให้ของขวัญเทศกาลปีใหม่หรือเทศกาลอื่นใด ของ สพป.อุทัยธานี เขต 2 

 

 

การดำเนินงานตามนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gife Policy) ของ สพป.อุทัยธานี เขต 2