รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สพป.อุทัยธานี เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565