ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

 

 

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นออนไลน์ เพื่อการพัฒนาการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2

 

 

 

  • ช่องทาง FaceBook สพป.อุทัยธานี เขต 2  [Open FaceBook]

 

  • ช่องทางกูเกิ้ลฟอร์ม