ข่าวประชาสัมพันธ์

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2

 

 

 

1.ประชาสัมพันธ์เขต2

 

2.ข่าวการเงินและจัดซื้อ/จัดจ้าง

 

3.กิจกรรมเขตพื้นที่

 

4.กิจกรรมสถานศึกษา

 

5.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

 

6.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

 

7.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ

 

8.กลุ่มกฎหมายและคดี

 

9.กลุ่มนโยบายและแผน