ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าร่วมโครงการ Kiddy Code โค้ด สนุกคิด

ประชาสัมพันธ์การสมัค

Read more

อบรมครูผู้สอนภาษาไทยแบบออนไลน์เพื่อพัฒนาครูผู้สอนภาษาไทยชั้นป.6 และชั้นม.3เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบO-NET

สำนักงานเขตพื้นที่กา

Read more

การอบรมออนไลน์ การชี้แจง เรื่อง การติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา

่27  สิงหาคม&nb

Read more