ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2563 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563

ไฟล์แนบ

Read more

ประกาศ สพป.อุทัยธานี เขต 2 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ

ประกาศ สพป.อุทัยธานี

Read more