การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2