กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล

วินัย พรมแจ่ม
รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2
ธาริณี สิญจวัตร
ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
ณัฐพนธ์ เสิบกลิ่น
ลูกจ้างคอมพิวเตอร์