ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 

 

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบออนไลน์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2

 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 จัดทำเพื่อการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบงานออนไลน์ 

1. FaceBook สพป.อุทัยธานี [Link FaceBook]

2. Google Form