กลุ่มอำนวยการ

เสถียร อ่วมพรหม
รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2
ปราโมทย์ ว่องวิกย์การ
ผอ.กลุ่มอำนวยการ
ณฐพงค์ วงษ์แหวน
นักจัดการงานทั่วไป
เดชา ชูเลิศ
นักประชาสัมพันธ์
ปินมณี กุดแยง
เจ้าพนักงานธุรการ