กลุ่มบริหารงานการเงินฯ

วินัย พรมแจ่ม
รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2
รัญจวน แจ่มจันทร์
ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ทรรศษร เภตรา
นักวิชาการเงินและบัญชี
จิตสุภา สุธาธรรม
นักวิชาการเงินและบัญชี
นที นาคศิริกุลชัย
นักวิชาการเงินและบัญชี
จักรกริช ระวิวรรณ
นักวิชาการพัสดุ
เฌนิศา บุญวัฒนา
นักวิชาการพัสดุ
รุ่งรัตน์ เปาจีน
ลูกจ้างธุรการ
ทวิช ศรีเกษม
ลูกจ้างธุรการ
อมรรัตน์ พันธวาวงค์
ลูกจ้างธุรการ