ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2563 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563

ไฟล์แนบ

Read more

ประกาศ สพป.อุทัยธานี เขต 2 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ

ประกาศ สพป.อุทัยธานี

Read more

ประกาศ โรงเรียนบ้านเจ้าวัด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารห้องสมุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ โรงเรียนบ้านเ

Read more

ประกาศ โรงเรียนบ้านเจ้าวัด เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศ โรงเรียนบ้านเ

Read more