ประกาศ สพป.อุทัยธานี เขต 2 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ

ประกาศ สพป.อุทัยธานี

Read more

ประกาศ โรงเรียนบ้านเจ้าวัด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารห้องสมุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ โรงเรียนบ้านเ

Read more

ประกาศ โรงเรียนบ้านเจ้าวัด เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศ โรงเรียนบ้านเ

Read more

ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศและเครื่องดูดฝุ่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อเครื่อ

Read more

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประ

Read more