การแข่งขันกีฬานักเรียนเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ระดับกลุ่มโรงเรียน กลุ่มหนองฉาง 4 “หนองบัวเกมส์”

5 มกราคม 2566 เวลา 0

Read more

การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับจังหวัด

22 ธันวาคม 2565 นางเ

Read more

โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ครูเพื่อดูแลสุขภาพจิตนักเรียนในรูปแบบวิถีใหม่และสร้างเสริมความปลอดภัยให้กับนักเรียนด้วย School Health HERO

22 ธันวาคม 2565 นางเ

Read more

โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อ หลังจบการศึกษาภาคบังคับจังหวัดอุทัยธานี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

13 ธันวาคม 2565 นางเ

Read more

การแข่งขันตอบคำถามจากหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนไทย ครั้งที่ 26 ระดับจังหวัด ประจำปี 2565

3 ธันวาคม 2565 นางเก

Read more