การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. ดร.เกตุชญา วงษ์เพิก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านหนองผักกาด และในการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากนายศิรสิทธิ์ วงษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 เป็นวิทยากรให้ความรู้พร้อมคณะ ณ โรงเรียนบ้านหนองผักกาด อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี

ภาพ