พิธีบวงสรวงสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก

วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2567 เวลา 09.55 น. ดร.เกตุชญา วงษ์เพิก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เข้าร่วมพิธีบวงสรวงสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระมหากษัตริย์ราชวงศ์จักรี ที่ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจอันเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทย ณ พลับพลาจตุรมุขพระบรมรูปสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี

ภาพ