กิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสุจริตประจำเดือนเมษายน 2567

วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2567 เวลา 08.15 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 ดร.เกตุชญา วงษ์เพิก ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และข้าราชการ เจ้าหน้าที่ทุกคน เข้าร่วมกิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสุจริตประจำเดือนเมษายน 2567 ด้วยการร้องเพลงชาติ สวดมนต์ และกล่าวคำปฏิญาณเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ต่อด้วยการแจ้งข้อราชการ กิจกรรมโครงการ ข่าวสารข้อมูลจาก ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2 ณ บริเวณหน้าเสาธง อาคาร 1 สพป.อุทัยธานี เขต 2