พิธีมอบระเบียนแสดงผลการเรียน ประจำปีการศึกษา 2566

วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2567 ดร.เกตุชญา วงษ์เพิก ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2 มอบหมายให้ ดร.เสาวลักษณ์ บุญจันทร์ รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2 เป็นประธานในพิธีมอบระเบียนแสดงผลการเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนบ้านหนองผักกาด อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี

ภาพ