นิเทศการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนบ้านน้ำพุ กลุ่มโรงเรียนบ้านไร่ 2

วันพุธที่ 24 พฤษภาคม

Read more

การประชุมคณะอนุกรรมการ ก.ต.ป.น. ผ่านระบบ ZOOM CLOUD MEETING ณ ห้องประชุมอุทัยทิพย์ สพป.อุทัยธานี เขต 2

วันจันทร์ ที่ 15 พฤษ

Read more

การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2

วันอังคารที่ 9 พฤษภา

Read more