‘ตรีนุช’ ชี้ ผอ.เขตพื้นที่ฯ เป็นกำลังสำคัญขับเคลื่อนการศึกษาระดับภูมิภาค จี้ ลงติดตาม ร.ร.ใช้งบประมาณให้มีประสิทธิภาพ

‘ตรีนุช’ ชี้ ผอ.เขตพ

Read more