ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

อ.ก.ค.ศ เขตพื้นที่กา

Read more

การประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาฯ ครั้งที่ 8/2566 โดยมีนายรณชัย ทัดช่อม่วง ประธานอนุกรรมการ เป็นประธานในการประชุม

วันพุธที่ 23 สิงหาคม

Read more