การประชุมคณะอนุกรรมการ ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ออนไลน์ ผ่านระบบแอพพลิเคชั่น ZOOM

การประชุมคณะอนุกรรมการ ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ออนไลน์ ผ่านระบบแอพพลิเคชั่น ZOOM 10 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุมอุทัยเทวา สพป.อุทัยธานี เขต 2

ภาพ