แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับกัญชาหรือกัญชงในสถานศึกษา ส่วนราชการ หรือหน่วยงานในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ

เรียน ผู้อำนวยการโรง

Read more

การมอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565

เรียน ผู้อำนวยการโรง

Read more

การประชุมเชิงวิชาการ เรื่อง การประกอบอาหารเพื่อภาวะโภชนาการที่ดีของน้อง ในโครงการ “อิ่มนี้เพื่อน้อง” ประจำปี 2565

เรียน ผู้อำนวยการโรง

Read more