การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ

วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2566 ดร.เกตุชญา วงษ์เพิก ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2่ ประธานการประชุมซ้อมความเข้าใจ การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ แทนโรงเรียนขนาดเล็ก ผ่านระบบแอพพลิเคชั่น Zoom เพื่อชี้แจงการดำเนินงานการจัดซ้ื้อจัดจ้าง ของโรงเรียนขนาดเล็ก ณ ห้องประชุมอุทัยเทวา สพป.อุทัยธานี เขต 2่

ภาพ