การแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน

วันศุกร์ที่่ 1 ธันวาคม 2566 เวลา 09,00 น. ดร.เกตุชญา วงษ์เพิก ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2่ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในของโรงเรียนทองประสาทเวทย์ อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี

ภาพ