การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอนและตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล

วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2566 ดร.เกตุชญา วงษ์เพิก ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2่ ติดตามการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอนและตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 ณ ห้องประชุมอุทัยเทพ สพป.อุทัยธานี เขต 2่

ภาพ