การประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดอุทัยธานี

วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00 น. ดร.เกตุชญา วงษ์เพิก ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดอุทัยธานี โดยมีนายสมพงษ์ แจ่มแสง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดอุุทัยธานี เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค. จังหวัดอุทัยธานี

ภาพ