ตรวจเยี่ยมโรงเรียน

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ดร. เกตุชญา วงษ์เพิก ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด สพป.อุทัยธานี เขต 2 เพื่อติดตามการจัดการเรียนการสอนขั้นพื้นฐานในช่วงเปิดภาคเรียนพร้อมทั้งได้มอบแนวคิดในการบริหารจัดการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 สู่การปฏิบัติแก่ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนวัดปทุมทอง โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ขุยและโรงเรียนบ้านงิ้วงาม อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี

ภาพ