การประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 3/2566

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 ดร.เกตุชญา วงษ์เพิก ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2 พร้อมด้วย ดร.เสาวลักษณ์ บุญจันทร์ รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2 เข้าร่วมการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 3/2566 ระหว่างวันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2566 เพื่อรับฟังข้อราชการ ภารกิจ และแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายของ สพฐ. โดยการประชุมสัมมนาครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมฯ พร้อมมอบนโยบาย ณ โรงแรมเทวราช อำเภอเมือง จังหวัดน่าน

ภาพ