กิจกรรม “wildlife Education Fair เด็กอยากเล่าเรื่องราวสัตว์ป่า” โครงการฝึกอบรมเยาวชนเพื่อพัฒนาสื่อสร้างสรรค์การเรียนรู้สู่การอนุรักษ์สัตว์ป่า ประจำปี 2566

ันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 กิจกรรม “wildlife Education Fair เด็กอยากเล่าเรื่องราวสัตว์ป่า” โครงการฝึกอบรมเยาวชนเพื่อพัฒนาสื่อสร้างสรรค์การเรียนรู้สู่การอนุรักษ์สัตว์ป่า ประจำปี 2566 จัดโดยสมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่า(WCS) ประเทศไทย ร่วมกับ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานีเขต 2 ณ โรงเรียนอนุบาลลานสัก อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี โดย ดร.เกตุชญา วงษ์เพิก ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2 มอบหมายให้ นายวินัย พรมแจ่ม เป็นพิธีเปิด ทั้งนี้ ดร.เกตุชญา วงษ์เพิก พร้อมด้วย ดร.เสาวลักษณ์ บุญจันทร์ ได้ร่วมพูดคุยถึงโครงการผ่านระบบออนไลน์ในกิจกรรมครั้งนี้ด้วย
ภาพกิจกรรม