การมอบถุงยังชีพเพื่อการศึกษาโดยสภากาชาดไทย

วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2566 ดร. เกตุชญา วงษ์เพิก ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2 มอบหมายให้ นางสาวธนพร ศรีษะเกตุและนางสาวทศพร แสงรื่น ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมการมอบถุงยังชีพเพื่อการศึกษาโดยสภากาชาดไทย จังหวัดอุทัยธานี ณ โรงเรียนบ้านหูช้าง จำนวน 12 คน และโรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้งมิตรภาพที่ 52 จำนวน 18 คน

ภาพกิจกรรม