Wildlife Education Fair “เด็กอยากเล่าเรื่องราวสัตว์ป่า” โครงการของสมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่า (WCS)

วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2566 ดร. เกตุชญา วงษ์เพิก ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2 และ ดร.เสาวลักษณ์ บุญจันทร์ รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2 เยี่ยมชมการเตรียมการจัดสถานที่สำหรับการจัดกิจกรรม Wildlife Education Fair “เด็กอยากเล่าเรื่องราวสัตว์ป่า” โครงการของสมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่า (WCS) ประเทศไทย ร่วมกับศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าห้วยขาแข้ง และสพป.อุทัยธานี เขต 2 ณ โรงเรียนอนุบาลลานสัก อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี

ภาพกิจกรรม