รายการพฤหัสเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 3

วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.00 น. นายวินัย พรมแจ่ม และนายศิรสิทธิ์ วงษา รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2 และผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจ เข้าร่วมรับชมรายการพฤหัสเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 3 ประจำวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2566 ผ่านทางช่อง OBEC Channel เพื่อรับทราบแนวนโยบายการบริหารจัดการศึกษาและนำนโยบายสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย ณ ห้องประชุมอุทัยเทวา สพป.อุทัยธานี เขต 2

ภาพ