การประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2566 นางเกล็ดดาว สุวรรณบาตร์ ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการและคณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อคัดเลืกตัวแทนนักเรียน โรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันในระดับดับชาติต่อไป ณ ห้องประชุมอุทัยธรรม สพป.อุทัยธานี เขต 2

ภาพกิจกรรม