การประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง

วันจันทร์ ที่ 11 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 ดำเนินการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (PA) ตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์ ตามเกณฑ์และองค์ประกอบที่ ก.ค.ศ.กำหนด ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากนางเกล็ดดาว สุวรรณบาตร์ ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2 เป็นประธานในการประเมินฯ ณ ห้องประชุมอุทัยเทพ สพป.อุทัยธานี เขต 2

ภาพ