ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

อ.ก.ค.ศ เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู เพื่อให้มี “วิทยาฐานะชำนาญการ” จำนวน 5 ราย และ ตำแหน่ง ครู วิทยาฐานะชำนาญการ เพื่อให้มี “วิทยาฐานะชำนาญการพิเศษ” จำนวน 4 ราย