การประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาฯ ครั้งที่ 8/2566 โดยมีนายรณชัย ทัดช่อม่วง ประธานอนุกรรมการ เป็นประธานในการประชุม

วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 ดำเนินการจัดประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาฯ ครั้งที่ 8/2566 โดยมีนายรณชัย ทัดช่อม่วง ประธานอนุกรรมการ เป็นประธานในการประชุม และคณะอนุกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาการดำเนินการบริหารงานบุคคลของ สพป.อุทัยธานี เขต 2 ณ ห้องประชุมอุทัยเทพ สพป.อุทัยธานี เขต 2

ภาพเพิ่มเติม