พุธเช้า ข่าว สพฐ.

7 ตุลาคม 2563 นายวินัย พรมแจ่ม นายวิทยา เอี้ยงหมี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยและบุคลากร
ในสังกัดร่วมรับชมรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ. เพื่อรับทราบนโยบาย ข้อมูล ข่าวสาร และกิจกรรมต่างๆ ณ ห้องประชุม VDO Conference สพป.อุทัยธานี เขต 2

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม