กิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

12 ตุลาคม 2563 นายวันชัย  เกิดมีโภชน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกคน ร่วมกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ด้วยการร้องเพลงชาติ สวดมนต์และกล่าวคำปฏิญาณ พร้อมรับฟังการชี้แจงข้อราชการสำคัญ ข้อมูลข่าวสารจากกลุ่มงานต่าง ๆ ณ บริเวณหน้าเสาธง อาคาร 1 สพป.อุทัยธานี เขต 2

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม