ภารกิจการตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ปีการศึกษา 2566

วันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567 ดร.เกตุชญา วงษ์เพิก ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ปีการศึกษา 2566 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ สนามสอบโรงเรียนบ้านเขาลูกโล่ สนามสอบโรงเรียนวัดทัพหมัน สนามสอบโรงเรียนบ้านน้ำพุ อำเภอบ้านไร่ สนามสอบโรงเรียนบ้านหนองมะสัง อำเภอห้วยคต สนามสอบโรงเรียนบ้านโกรกลึก สนามสอบโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนางาม อำเภอลานสัก และสนามสอบโรงเรียนบ้านประดาหัก อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี