ปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียน

วันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567 ดร. เกตุชญา วงษ์เพิก ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนบ้านทุ่งสบาย โรงเรียนในสังกัด สพป.อุทัยธานี เขต 2 ที่ยุบเลิก นำโดยนายสมโภชน์ โสภณศักดิ์ ผอ.โรงเรียนบ้านดงประดาพระ ครูและผู้ปกครองนักเรียนให้ความร่วมมือในการดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ โรงเรียนบ้านทุ่งสบาย อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี

ภาพ