การประชุมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 ครั้งที่ 1/2567 ผ่านระบบออนไลน์

การประชุมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 ครั้งที่ 1/2567 ผ่านระบบออนไลน์

ภาพ