การประชุมผู้ประสานงานการตรวจสอบภายในประจำกลุ่มเครือข่าย

วันที่ 7 กันยายน 2566 นางเกล็ดดาว สุวรรณบาตร์ ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2 ประชุมผู้ประสานงานการตรวจสอบภายในประจำกลุ่มเครือข่าย เพื่อสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปี 2566 มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 25 คน ณ ห้องประชุมอุทัยเทวา สพป.อุทัยธานี เขต 2

ภาพกิจกรรม