การประชุมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2565

15 สิงหาคม  2565  นายวันชัย เกิดมีโภชน์ ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2 ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2565 เพื่อชี้แจงข้อราชการสำคัญ  ข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ ของ สพป.อุทัยธานี เขต 2  ณ ห้องประชุมอุทัยธรรม สพป.อุทัยธานี เขต 2

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม