การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันกีฬา-กีฑานักเรียน ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

5 สิงหาคม 2565  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 โดยนายวันชัย เกิดมีโภชน์ ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการกีฬา เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันกีฬา-กีฑานักเรียน ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  ณ ห้องประชุมสะแกกรัง 2  สพป.อุทัยธานี เขต 1

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม