โครงการเสริมสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน

24 มีนาคม 2564 นายวันชัย เกิดมีโภชน์ ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2 มอบหมายให้นายแสงชัย ธรรมนิยม รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมโครงการเสริมสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน เพื่อสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมประชุมจำนวน 130  ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ สพป.อุทัยธานี เขต 2

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม