การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563

23 มีนาคม 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 จัดประชุมคณะกรรมการประธานสนามสอบ  กรรมการกลาง การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 เพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติให้ถูกต้อง แก่คณะกรรมการฯ โดยได้รับเกียรติจากนางเกล็ดดาว สุวรรณบาตร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ สพป.อุทัยธานี เขต 2

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม